Cartogiraffe.com

ހައްދުންމަތި އަތޮޅު

ދިވެހި ބަސް: ހައްދުންމަތި އަތޮޅު ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: turning_circle: 1; ދަތަ: 1; މޮބިލް ޓެލިން (mobil dheelin): 1; ކުރންކަހަރު: 1. މިއަދު ހައްދުންމަތި އަތޮޅު އަށް އެހެން 245 ގޮތުން ހިމެނޭ.