Cartogiraffe.com

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި

ދިވެހި ބަސް: ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ހޯމަސް: 4; ކެފެ: 2; community centre: 1; އަސްލާތު: 1. މިއަދު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި އަށް އެހެން 84 ގޮތުން ހިމެނޭ.