Cartogiraffe.com

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

ދިވެހި ބަސް: ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހި: 2; ހޯމަސް: 1; ޕެސިސަން، ފަރު ދައުލު (pension, faru dhuvas): 1; ދަވަނދާއަށް (dhivehi): 1. މިއަދު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަށް އެހެން 136 ގޮތުން ހިމެނޭ.