Cartogiraffe.com

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި

ދިވެހި ބަސް: ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ބިލިންތައް: 2; ބާރ: 2; ރެސެންޓް: 1; ހޯމަސް: 1. މިއަދު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި އަށް އެހެން 34 ގޮތުން ހިމެނޭ.