Cartogiraffe.com

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

ދިވެހި ބަސް: ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ރެސެންޓް: 6; ހޯމަސް: 3; އަސްލާތު: 2; ކެފެ: 2. މިއަދު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަށް އެހެން 152 ގޮތުން ހިމެނޭ.