Cartogiraffe.com

Mathiveri

ދިވެހި ބަސް: Mathiveri ގެ ނަގަ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި, ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ޕެސިސަން، ފަރު ދައުލު (pension, faru dhuvas): 4; އަސްލާތު: 3; ކެފެ: 3; ރެސެންޓް: 3. މިއަދު Mathiveri އަށް އެހެން 146 ގޮތުން ހިމެނޭ.