Cartogiraffe.com

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި

ދިވެހި ބަސް: މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ރެސެންޓް: 20; ހޯމަސް: 10; ދިވެހިންގެން: 10; ބާރ: 8. މިއަދު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަށް އެހެން 339 ގޮތުން ހިމެނޭ.