Cartogiraffe.com

މާލެ އަތޮޅު

ދިވެހި ބަސް: މާލެ އަތޮޅު ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހިންގެން: 74; ރެސެންޓް: 60; ހޯމަސް: 58; ޕެސިސަން، ފަރު ދައުލު (pension, faru dhuvas): 32. މިއަދު މާލެ އަތޮޅު އަށް އެހެން 678 ގޮތުން ހިމެނޭ.