Cartogiraffe.com

ހުޅުމާލެ

ދިވެހި ބަސް: ހުޅުމާލެ ގެ ނަގަ. މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ކެފެ: 15; ރެސެންޓް: 7; ހޯމަސް: 6; ޕެސިސަން، ފަރު ދައުލު (pension, faru dhuvas): 5. މިއަދު ހުޅުމާލެ އަށް އެހެން 510 ގޮތުން ހިމެނޭ.