Cartogiraffe.com

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި

ދިވެހި ބަސް: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ރެސެންޓް: 5; ހޯމަސް: 2; ބާރ: 2; ދަވެހިން: 1. މިއަދު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި އަށް އެހެން 60 ގޮތުން ހިމެނޭ.