Cartogiraffe.com

މުލަކަތޮޅު

ދިވެހި ބަސް: މުލަކަތޮޅު ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހި: 1; ދަތަ: 1; ހޯމަސް: 1. މިއަދު މުލަކަތޮޅު އަށް އެހެން 28 ގޮތުން ހިމެނޭ.