Cartogiraffe.com

ފެލިދޫ އަތޮޅު

ދިވެހި ބަސް: ފެލިދޫ އަތޮޅު ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ދިވެހިންގެން: 5; ޕެސިސަން، ފަރު ދައުލު (pension, faru dhuvas): 3; ހޯމަސް: 2; country: 1. މިއަދު ފެލިދޫ އަތޮޅު އަށް އެހެން 30 ގޮތުން ހިމެނޭ.