Cartogiraffe.com

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

ދިވެހި ބަސް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ގެ ނަގަ. ދިވެހިރާއްޖެ. ކަނޑައެޅު ތަން އަހަރެ އެ އެ ދެ ފަހު: ބާރ: 5; ރެސެންޓް: 3; ހޯމަސް: 1; ފަސްޓް ފޫދަނީ (fast food): 1. މިއަދު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަށް އެހެން 183 ގޮތުން ހިމެނޭ.