วัดสว่างโพธิ์ชัย

วัดสว่างโพธิ์ชัย in จังหวัดกาฬสินธุ์.

วัดสว่างโพธิ์ชัย

clinic
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้อน