อ่างเก็บน้ำห้วยฝา

อ่างเก็บน้ำห้วยฝา in จังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่างเก็บน้ำห้วยฝา

landuse
reservoir