อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง in จังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

natural
water