เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว in จังหวัดกาฬสินธุ์.

เขื่อนลำปาว

waterway
dam