คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่ is a building in จังหวัดจันทบุรี.