จวนผู้ว่า

จวนผู้ว่า is a building in จังหวัดจันทบุรี.