รักศักดิ์ชมูล ซอย 12

รักศักดิ์ชมูล ซอย 12 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

รักศักดิ์ชมูล ซอย 12

type of road
Secondary road