ศูนย์อัญมณี

ศูนย์อัญมณี is a shop in จังหวัดจันทบุรี.