คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง

คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง in จังหวัดชัยนาท.

คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง

waterway
River