ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ถนนเฉลิมพระเกียรติ is a street in จังหวัดชัยนาท.

ถนนเฉลิมพระเกียรติ

type of road
District road