บึงละหาน

บึงละหาน in จังหวัดชัยนาท.

บึงละหาน

natural
water
Religion
วัดบึงละหานใหญ่ ฆรมุตโต