สะพานธรรมจักร

สะพานธรรมจักร is a street in จังหวัดชัยนาท.

สะพานธรรมจักร

type of road
Country or state road