แม่น้ำท่าจีน

แม่น้ำท่าจีน in จังหวัดชัยนาท.

แม่น้ำท่าจีน

waterway
River
Village
บ้านคลองควาย