คลองสว่าง

คลองสว่าง in จังหวัดตรัง.

คลองสว่าง

waterway
River