คลอง หละ

คลอง หละ in จังหวัดตรัง.

คลอง หละ

waterway
stream