ซอยกันตัง 9

ซอยกันตัง 9 is a street in จังหวัดตรัง.