ซอยรักษ์จันทร์ 1

ซอยรักษ์จันทร์ 1 is a street in จังหวัดตรัง.

ซอยรักษ์จันทร์ 1

type of road
Secondary road