ซอยเพลินพิทักษ์ 4

ซอยเพลินพิทักษ์ 4 is a street in จังหวัดตรัง.