ถนนควนขนุน

ถนนควนขนุน is a street in จังหวัดตรัง.

ถนนควนขนุน

type of road
Secondary road