ถนนนาตาล่วงใต้

ถนนนาตาล่วงใต้ is a street in จังหวัดตรัง.

ถนนนาตาล่วงใต้

type of road
Secondary road