ถนนศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2

ถนนศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 is a street in จังหวัดตรัง.

ถนนศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2

type of road
Secondary road