ถนนเวียนกะพัง

ถนนเวียนกะพัง is a street in จังหวัดตรัง.

ถนนเวียนกะพัง

type of road
Secondary road
Religion
วัดกะพังสุรินทร์