ถนน รพช. ตง. 2014

ถนน รพช. ตง. 2014 is a street in จังหวัดตรัง.