ท่าอากาศยานตรัง

ท่าอากาศยานตรัง is a building in จังหวัดตรัง.

ท่าอากาศยานตรัง

building
Yes