วิเศษกุล ซอย 1

วิเศษกุล ซอย 1 is a street in จังหวัดตรัง.

วิเศษกุล ซอย 1

type of road
Secondary road