เป็นปั

เป็นปั in จังหวัดตรัง.

เป็นปั

waterway
River