ถนน ทัศนปทุม

ถนน ทัศนปทุม is a street in จังหวัดนครพนม.

ถนน ทัศนปทุม

type of road
non-specified