ถนน ศรีเทพ

ถนน ศรีเทพ is a street in จังหวัดนครพนม.

ถนน ศรีเทพ

type of road
non-specified