ถนน อานัมสถิตย์

ถนน อานัมสถิตย์ is a street in จังหวัดนครพนม.