ลำน้ำยาม

ลำน้ำยาม in จังหวัดนครพนม.

ลำน้ำยาม

waterway
river