สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 1

สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 1 in จังหวัดนครพนม.

สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 1

operator
EGAT