สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 2

สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 2 in จังหวัดนครพนม.

สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 2

operator
EGAT