ห้วยลำน้ำชัง

ห้วยลำน้ำชัง in จังหวัดนครพนม.

ห้วยลำน้ำชัง

waterway
river
Village
บ้านวังยาง, บ้านสร้างเม็ก, บ้านพระซอง, บ้านบ่อดอกซ้อน, บ้านนาเชือก
Police
Prasong Police Station