แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม in จังหวัดนครพนม.

แม่น้ำสงคราม

waterway
river