ถนนปลายนา

ถนนปลายนา is a street in จังหวัดนราธิวาส.

ถนนปลายนา

type of road
non-specified