มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ is a building in จังหวัดนราธิวาส.

มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

building
mosque