ศาลาแฝด

ศาลาแฝด is a building in จังหวัดนราธิวาส.